Oversigt over indhold til kapitel 20
Antes de leer 1: La ropa - tøjgloser
Antes de leer 2: Demonstrative pronominer
Antes de leer 3: Estar + gerundium (Udvidet nutid)
El texto: Vamos de compras
               Ordforråd til indkøbsgloser • gustar • demonstrative pronominer
Opgaver: Klik på knappen Tareas ude til højre på siden
Tareas

Tareas Capítulo 20

Tareas interactivas


t20w1 Memoryspil med 15 gloser for tøj
Gloseforråd begyndere og fortsættere

t20w2 Gloser for tøj Hangman
Gloseforråd begyndere og fortsættere

t20w3 Tjek om du har stil
Speedometerquiz med tøj til forskellige lejligheder. Gloseforråd viderekommende.

Tareas de clase

t20c1 ¿Qué llevan los compañeros?
Analyser dine klassekammeraters tøjstil

t20c2 Comprar ropa por internet
Køb tøj på nettet

t20c3 Hvad er de lavet af?
Kombiner klædningsstykker og materialer

t20c4 Ordforråd og udtryk fra Capítulo 20
Oversættelse

t20c5 Tøjgloser, diftongerende verber og GO-verber
Matching- og udfyldningsøvelse.
Capítulo 20 • Antes de leer 3 Estar + gerundium (Udvidet nutid)
  Udvidet præsens bruges til at "zoome ind på" en handling der foregår lige nu

Estamos mirando Vi er i færd med at kigge / Vi er ved at kigge / Vi går og kigger / Vi sidder og kigger
Her skal vi altså ikke oversætte vi står..., vi sidder... osv. da disse handlinger ikke skal forstås konkret, men netop som værende den udvidede nutid.

Udvidet nutid svarer til den engelske-ing form. Den dannes af estar + gerundium.

Hvis du ikke allerede kan bøje estar, så kan du genopfriske verbet her.
Gerundium svarer til den lange tillægsform på dansk, fx løbende, talende osv. Gerundium dannes således:

AR-bøjning: Verbets stamme + endelsen -ando. Fx Estoy hablando Jeg er i færd med at tale

ER- og IR-bøjning: Verbets stamme + endelsen -iendo. Fx Estoy comiendo Jeg er i færd med at spise • Estoy subiendo Jeg er ved at gå op.

Gerundium kan ikke bøjes - hverken i køn eller tal! Du skal kun bøje det foranstillede verbum estar


Prøv nu at sige følgende:

  1. Jeg sidder og studerer spansk
  2. Vi er ved at spise
  3. Han står og spiller guitar
  4. Sidder I og drikke kaffe?
  5. De er ved at afslutte arbejdet
  6. Pigen er ved at skrive et brev
  7. Vi går og leder efter en lejlighed
  8. Jeg er ved at ankomme til hovedstaden.

Læs her om andre anvendelser af gerundium →