Grammatik §9 • Adjektivets bøjning • Tareas Oversigt
Følgende kapitel i læsebogen omhandler brugen af artikler ved substantiver → Combina sustantivos y adjetivos

 

Grammatikopgaver Adjektiver

g9w1
Kongruens mellem substantiver og adjektiver 1 Udfyldningsopgave

g9w2 Kongruens mellem substantiver og adjektiver 2 Udfyldningsopgave

g9w3 Kongruens mellem substantiver og adjektiver 3 Udfyldningsopgave med lyd

Glosetræning Adjektiver
Glosetræningen tager udgangspunkt i de 20 adjektiver fra Læsebogens kapitel 4.
Det er en god idé at lære dem, inden du løser nedenstående opgaver:

t4w1
Krydsord med adjektiver

t4w2 Hangman med adjektiver

t4w3 Matching-opgave 1 med adjektiver fra kapitel 4 [kortspil]

t4w4 Matching-opgave 2 med adjektiver fra kapitel 4 [kortspil]

t4w5 Matching-opgave 3 med adjektiver fra kapitel 4 [kortspil]

t4w6 Stavespil 1 med adjektiver fra kapitel 4 Til senere repetition af de foregående øvelser

t4w7 Stavespil 2 med adjektiver fra kapitel 4 Til senere repetition af de foregående øvelser

t4w8 Gæt et billede. 20 adjektiver fra kap. 4 Velegnet til repetition af de foregående øvelser

g9c1 Oversættelse med fokus på kongruens mellem substantiver og adjektiver

t4c1  Samtale med substantiver, adjektiver, verbet SER og nægtelsen NO