Grammatik §31 • AR, ER- og IR-verber i præsens • Tareas Oversigt

g31w1 Regelmæssige AR-verber i præsens 1 Udfyldningsopgave

g31w2 Regelmæssige AR-verber i præsens 2 Udfyldningsopgave

t11w2 Bøjning af ER-verber fra kapitel 11 Alrededor del Mundo Udfyldningsopgave

t11w3 Bøjning af ER-verber fra kapitel 11 Alrededor del Mundo Conjugar quiz

g31w3 Regelmæssige ER-verber i præsens Udfyldningsopgave

t11w4 Bøjning af IR-verber fra kapitel 11 Alrededor del Mundo Udfyldningsopgave

g31w4 Regelmæssige IR-verber i præsens Udfyldningsopgave 

g31w5 Blandede AR-, ER og IR-verber Herunder go-verber og diftongerende verber. Krydsord


g31c1 Find de manglende verbalformer Kun AR-verber

g31c2 Oversæt ti sætninger med AR-verber, substantiver og adjektiver