Grammatik §10 • Adjektivets gradbøjning • Tareas Oversigt
Følgende kapitel i tekstbogen omhandler gradbøjning af adjektiver → Kapitel 21 Moverse por la ciudad

 
g10w1
Gradbøjning af adjektiver Stav til ord med Wordguess

g10c1 Gradbøjning af adjektiver Oversæt 14 sætninger

g10c2 Gradbøjning af adjektiver 14 adjektiver om De Kanariske Øer