Grammatik §45 • Verbet gustar • Tareas Oversigt

g45w1 Gustar Udfyldningsopgave (Sværhedsgrad 1) 

g45w2 Gustar Udfyldningsopgave (Sværhedsgrad 2)