Grammatik §52 • Pluskvamperfektum (førdatid) • Tareas Oversigt

g52w1 Bøj verber i pluskvamperfektum Udfyldningsopgave (både regelmæssige og uregelmæssige former)