Gramática • §35 • Diftongerende verber • Når vokalen flækker
Luk vinduet ↓
Tareas

Tareas grammatik §35

Tareas interactivas

g35w1 Diftongerende AR-verber Matchingopgave

g35w2 Diftongerende AR-verber Udfyldningsopgave

g35w3 Basale gloser med diftongerende AR-verber Udfyldningsøvelse

g35w4 Krydsord med diftongerende AR-verber

g35w5 Verber efter ER- og IR-bøjningen der diftongererer fra e til ie Udfyldningsopgave

g35w6 Basale gloser med diftongerende ER- og IR-verber Udfyldningsøvelse

g35w7 Bøj diftongerende verber Conjugar-quiz

  • Diftong betyder tvelyd.
  • At et verbum diftongerer vil sige, at en vokal - enten e, o eller u - "flækker" og bliver til to sammenhængende vokaler.
  • Verber fra både AR-, ER og IR-bøjningerne diftongerer.
  • Diftongering finder kun sted i nutid.
  • Når verber diftongerer, gør de det i alle personer undtagen i 1. og 2. pers flertal. Verber diftongerer nemlig kun på trykstærke stavelser.
Verber diftongerer enten fra e til ie, fra o til ue eller fra u til ue
  e → ie o → ue u → ue (kun verbet jugar!)
  pensar poder jugar
1. pers. sing. pienso jeg tænker puedo jeg kan juego jeg leger, spiller
2. pers. sing. piensas du tænker puedes du kan juegas du leger, spiller
3. pers. sing. piensa han, hun, den, det,
De tænker

puede han, hun, den, det, De kan juega han, hun den, det, De leger, spiller
1. pers. plur. pensamos vi tænker podemos vi kan jugamos vi leger, spiller
2. pers. plur. pensáis I tænker podéis I kan jugáis I leger, spiller
3. pers. plur. piensan de, De tænker
pueden de, De kan juegan de, De leger, spiller

Diftonger er når i eller u står sammen med en anden vokal. Difftonger tilhører altid samme stavelse og kan ikke adskilles. Fx i patria, hvor -tria udgør sidste stavelse. Derfor ligger trykket på pa-. Et andet eksempel er ordet acción, hvor -ción udgør sidste stavelse.

• Se liste over nogle almindelige verber der diftongerer fra i til ie →

Se liste over nogle almindelige verber der diftongerer fra o til ue →