Tarea g55w1 • Til gramatikken §55 • Konditionalis
← Tilbage til oversigt over tareas Konditionalis §55 | Luk vinduet ↓
I nedenstående sætninger skal du indsætte verbet i konditionalis (datidsfremtid)

1.  Amerikanerne sagde, at de ikke ville blive [quedarse] i Afghanistan: Los americanos dijeron que no se     en Afganistán.     

2.  Jeg tænkte, at jeg ville tage afsted [irse]: Pensé que me   .       

3.  Du fortalte, at du ville rejse [viajar] til Sydamerika: Contaste que    a América del Sur.     

4.  Meteorologerne sagde, at det ville regne [llover]: Los meteorólogos dijeron que   .       

5.  Den unge mand forklarede, at han ville flygte [huir] til Syrien: El joven explicó que     a Siria.     

6.  Pigerne sagde, at de ville danse [bailar] med mig senere: Las chicas dijeron que     conmigo más tarde.     

7.  Jeg troede, du ville forære [regalar] mig et kæledyr: Pensé que me     una mascota.     

8.  Carlos spurgte, hvad tid jeg ville gå i seng [acostarse]: Carlos preguntó a qué hora me   .  

9.  Jeg svarede, at jeg ville stå tidligt op [levantarse]: Contesté que me     temprano.     

10.  Præsidenten lovede, at han ville kæmpe mod [luchar contra] korruptionen: El presidente prometió que     contra la corrupción.

11.  Hun sagde, hun altid ville være [estar] ved hans side: Dijo que siempre     a su lado.     

12.  Brudeparret fortalte, at de ikke ville giftes [casarse] i kirken: Los novios contaron que no se     en la iglesia.   

13.  Jeg kunne godt tænke mig [jeg ville kunne lide - gustar] at spise nu: Me     comer ahora.

14.  Lægerne lovede, at patienten ville blive rask [curarse]: Los médicos prometieron que el paciente se    .     

15.  I sagde, at I ville betale [pagar] jeres gæld: Dijisteis que     vuestra deuda.    

16.  Democraterne troede, at de ville vinde [ganar] valget: Los demócratas pensaron que     las elecciones.     

17.  Journalisterne skrev, at krisen ville vare ved [durar]: Los periodistas escribieron que la crisis    .     

18.  Kunne du tænke dig [ville du kunne lide - gustar] at blive min kæreste?: ¿Te     ser mi novio?