Grammatik §50 • Perfektum (førnutid) • Tareas Oversigt

g50w1 Korte tillægsformer af AR, ER og IR-verber Udfyldningsopgave

g50w2 Bøj AR, ER og IR-verber i perfektum Udfyldningsopgave (både regelmæssige og uregelmæssige former)

g50w3 Bøj verber i perfektum Udfyldningsopgave (både regelmæssige og uregelmæssige former)

g50w4 Perfektum: Korte tillægsformer Krydsord med regelmæssige og uregelmæssige korte tillægsformer


g50c1 Oversættelse med perfektum Opgaver bygger på ordforråd fra Tekstbogen kapitel 36 og 37