Oversigt over indhold til kapitel 8
Antes de leer: AR-bøjningen
El texto: Mis primeros verbos
               Verber efter AR-bøjningen • subjektsformer af personlige pronomen
Opgaver: Klik på knappen Tareas ude til højre på siden
Tareas

Tareas Capítulo 8

Tareas interactivas


Nedenstående INTERAKTIVE grammatikopgaver er relevante i forhold til tekstbogen kapitel 8:

g31w1 Bøjn. af regelmæssige AR-verber 1

g31w2 Bøjn. af regelmæssige AR-verber 2

g32w1 Memoryspil med 15 AR-verber fra Capítulo 8

g32w2 Pyramidespil med 15 AR-verber fra Capítulo 8

g32w6 Stavespil med 16 AR-verber fra Capítulo 8

Tareas de clase


Nedenstående IKKE-INTERAKTIVE grammatikopgaver er relevante i forhold til tekstbogen kapitel 8:

g31c1 Find de manglende verbalformer

Udfyldningsopgave

g31c2 Oversæt ti sætninger med AR-verber, substantiver og adjektiver
Capítulo 8 • El texto • Mis primeros verbos
16 almindelige AR-verber
trabajar arbejde
estudiar studere
hablar tale
visitar besøge
tomar tage, indtage
tocar spille
ganar tjene, vinde
viajar rejse
bailar danse
cantar synge
comprar købe
entrar gå ind
mirar se på
buscar søge, lede
descansar slappe af
necesitar have brug for

Andre gloser i teksten
inglés engelsk
de dónde hvorfra
también også
torre tårn
bien godt
apellido m efternavn
amigo m ven
artista m/f kunstner
cosa f ting
mercado m marked
luego derefter, dernæst
después derefter, dernæst
arte m kunst
trabajo m arbejde
ahora nu
entre imellem
entrevista  f samtale, interview
aquí her
allí der


Spørgeord
quién/quiénes hvem
de dónde hvorfra
cómo hvordan, hvad
qué hvadNægtelsen NO placeres foran det bøjede verbum:
Fx: No trabajo
Jeg arbejder ikkeAfspil tekst
Buenos días.
Yo soy Laura Martínez.
Soy de Oviedo en España.
No trabajo.
Estudio inglés.
Y usted, ¿de dónde es?
Sådan bøjer du verber efter 1. bøjning:
hablar at tale
(yo) hablo
(tú) hablas
(él, ella, usted) habla
(nosotros,nosotras) hablamos
(vosotros, vosotras) habláis
(ellos, ellas, ustedes) hablan

Du behøver ikke medtage de foranstillede personlige stedord, da personen, der
udfører handlingen, er indholdt i endelsen af det bøjede verbum.

Flere eksempler på AR-verber

  Contesta las preguntas
Besvar spørgsmålene:

1 ¿Quién busca trabajo?
2 ¿Dónde busca trabajo?
3 ¿Quién habla francés?
4 ¿Quiénes visitan una ciudad en España?
5 ¿De dónde es Jaime?
6 ¿De dónde son Laura, Ernesto y Juliana?
7 ¿Quiénes son turistas? 
8 ¿De dónde es Luisa?
9 Jaime, ¿a dónde viaja? 
10 Luisa ¿por qué toma café? 
11 ¿Quién estudia?
12 ¿Cómo es Picasso?
13 ¿Quiénes visitan un mercado? 
14 ¿Qué compran allí? 
15 ¿Qué hacen después de visitar el mercado?
16 ¿Quiénes descansan?
17 ¿Quiénes tocan música?
18 ¿Quiénes toman café?
19 La chica de Oviedo, ¿cómo se llama?
20 ¿Dónde está el Museo Picasso?Afspil tekst
Ernesto es de España.
Juliana también es de España.
Hablan español.
Aquí visitan París.
Él habla francés, pero ella no.
Toman una foto de la Torre de Eiffel.

Afspil tekst
Él es Jaime.
Su apellido es Hernández.
Es de Nueva York.
Jaime toca música y gana bien.
Viaja a Buenos Aires, Argentina.
Habla español, inglés e italiano.
¿Tú también tocas música?

Afspil tekst
Hola.
Me llamo Rafael, y ellas son mis amigas Rosa y Esmeralda.
Somos de Sevilla.
Somos artistas.
Bailamos y cantamos.
Claro que hablamos español.
¿Vosotros también habláis español?
¿Un poco?

Afspil tekst
Las dos amigas son turistas.
Visitan Barcelona.
Compran cosas en el mercado.
Luego toman un café.
Después entran en un museo.
Miran el arte en el Museo Picasso.
¡Ay, Picasso es fantástico!

Afspil tekst
Ella es Luisa.
Es de Tenerife.
Busca trabajo en Madrid.
Ahora descansa entre dos entrevistas.
Aquí toma un café.
¿Tú también buscas trabajo?
¿También necesitas un café?
¿Ahora?