Grammatik §39 • go-verber • Tareas Oversigt

g39w1 Tener og hacer Bøjning i nutid. Udfyldningsopgave

t9w1 Bøj tener i præsens Bøj Stavespil