Grammatik §26 og §27 • Possessive pronominer • Tareas Oversigt

g26w1 Possessive pronominer, ubetonede Udfyldningsopgave 

g27w1 Possessive pronominer, betonede Udfyldningsopgave

g27w2 Possessive pronominer, betonede og ubetonede Udfyldningsopgave