Grammatik §55 • Konditionalis (datidsfremtid) • Tareas Oversigt

g55w1 Konditionalis (regelmæssige) Udfyldningsøvelse

g55c1 Konditionalis Oversættelse