Grammatik §67 • Konjunktiv • Tareas Oversigt

g67w1 Bøj verber i præsens konjunktiv og forstå TØF-reglen Multiquiz

g67w2 Meterquiz med konjunktiv efter TØF-reglen Multiple Choice

g67w3 Marathon Challenge med konjunktiv efter upersonlige udtryk, der rummer en vurdering Multiple Choice

g67w4 Kalibreringsquiz med konjunktiv i hensigts-, tids- og relativ-bisætninger samt upersonlige udtryk, der rummer en vurdering.  Multiple Choice. Svær! Kræver kendskab til hele §67 i grammatikken.


g67c1 Verber i præsens- og imperfektum konjunktiv Udfyldningsøvelse

g67c2 Konjunktiv eller ej? Konjunktiv efter TØF-reglen samt i relative bisætninger og i tidsbisætninger samt efter upersonlige udtryk, der rummer en vurdering Oversættelse. Kun præsens.